Báo giá thuê múa lân sư rồng

TIẾT MỤC BIỂU DIỄN

GIÁ EVENT

NHÂN LỰC

Song Lân Báo Hỷ (2 lân)

3,200,000/ đội

8 người

Song Lân Chúc Phúc (2 lân)

4,000,000/ đội

10 người

Lân Mở Dưa Hấu, leo cây hái lộc (2 Lân)

6,000,000/đội

15 người

Lân Mẹ Đẻ Lân Con (3 lân)

4,500,000/ đội

10 người

Phúc – Lộc – Thọ (3 lân)

5,500,000/ đội

12 người

Tứ Quý Hưng Long (4 lân)

5,500,000/ đội

12 người

Tứ Linh Tài Lộc (4 lân)

8,500,000/đội

14 người

Ngũ Phúc Lâm Môn (5 lân)

6,500,000/ đội

14 người

Ngũ Tinh Xuất Thế (5 lân)

10,500,000/ đội

16 người

Lục Lân Báo Hỷ (6 Lân)

7,500,000/ đội

18 người

Bát Lân Phát Tài (8 Lân)

10,000,000/đội

22 người

Cửu Lân Báo Tin Mừng (9 Lân)

12,000,000/đội

25 người

Thiên Long Giáng Trần (1 rồng)

6,000,000/ đội

14 người

Long Lân Hội Tụ (1 rồng, 2 lân)

9,000,000/ đội

20 người

Song Long Quá Hải (2 rồng)

12,000,000/ đội

24 người

Trống Hội Tấn Tài Tấn Lộc ( 6 trống)

3,500,000/ đội

6 người

Trống Hội Trường Trường Cửu Cửu (9T)

5,000,000/ đội

9 người

Trống Hội Non Sông (12T)

6,500,000/đội

12 người

Múa dân gian

1,500,000/ diễn viên

 3 bài

múa bụng Bellydance

1,800,000/ diễn viên

 3 bài

Múa đương đại

1,800,000/ diễn viên

 3 bài

Nhảy hiện đại

1,500,000/ diễn viên

 3 bài

Nhạc dân tộc

1,500,000/ nhạc công

Nhạc Flamenco

1,500,000/ nhạc công

Ca sĩ hát nhạc trẻ

2,000,000/ ca sĩ

 3 bài

Ca sĩ hát quan họ

2,500,000/ ca sĩ

 3 bài

PG

350,000 / người

MC dẫn tiếng Việt

2,000,000 – 6,000,000/người

MC dẫn tiếng Anh

5,000,000 – 15,000,000/người

Xiếc tung hứng

2,500,000/ 2diễn viên

Xiếc thú

2,000,000/ diễn viên + Thú

Ảo thuật

2,000,000/ diễn viên

Bóng bay nghệ thuật

800,000/ nghệ sĩ

Nặn Tò He

800,000/ nghệ nhân

Chúng Tôi sẽ giảm giá nếu quý khách có nhu cầu biểu diễn nhiều tiết mục – Dịch vụ múa lân